Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Darlithydd Cyswllt (Rhaglen Blwyddyn Sylfaen Integredig) - Yst. Fl. & Mewnol

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 31 Awst 2022 / Fixed term to 31 August 2022 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Agor:03/07/2020 Dyddiad Cau:12/07/2020 Rhif Cyfeirnod:3215

Dogfennau:

Darlithydd Cyswllt mewn Gwyddor Amgylcheddol x 2 (Yst. Fl. & Mewnol)

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol am 2 flynedd / Fixed term for 2 years Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Dyddiad Agor:03/07/2020 Dyddiad Cau:12/07/2020 Rhif Cyfeirnod:3216

Dogfennau:

Darlithydd mewn Addysg (Ystyriaeth Flaenorol & Mewnol)

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg Graddfa Cyflog: 36,914 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Hyd: 12 mis / months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 0.4 CALI / FTE Dyddiad Cychwyn Dewisol: 1 Awst / August 2020 Dyddiad Agor:03/07/2020 Dyddiad Cau:13/07/2020 Rhif Cyfeirnod:3236

Dogfennau:

Darlithydd mewn Addysg (Ystyriaeth Flaenorol & Mewnol)

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg Graddfa Cyflog: 36,914 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 0.6 CALI / FTE Dyddiad Cychwyn Dewisol: 1 Awst / August 2020 Dyddiad Agor:03/07/2020 Dyddiad Cau:13/07/2020 Rhif Cyfeirnod:3237

Dogfennau:

Darlithydd mewn Astudiaethau Celtaidd

Athrofa/Adran: Adran y Gymraeg Graddfa Cyflog: 36,914 - 40,322 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 30 Mehefin 2022 / Fixed term to 30 June 2022 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Cychwyn Dewisol: 1 Medi / September 2020 Dyddiad Agor:02/07/2020 Dyddiad Cau:19/07/2020 Rhif Cyfeirnod:3219

Dogfennau:

Darlithydd mewn Troseddeg (Cyfrwng Cymraeg)

Athrofa/Adran: Y Gyfraith a Throseddeg Graddfa Cyflog: 36,914 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Cyflog (dwyieithog): 36,914 - 40,322 per annum (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 23 Gorffennaf / July 2020 Dyddiad Agor:30/06/2020 Dyddiad Cau:14/07/2020 Rhif Cyfeirnod:3221

Dogfennau:

6 records found