Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Prynwr Cynorthwyol

Athrofa/Adran: Swyddfa Cyllid Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:12/12/2019 Dyddiad Cau:19/12/2019 Rhif Cyfeirnod:2977

Dogfennau:

Arweinydd y Tm Gweithrediadau Cyllid

Athrofa/Adran: Swyddfa Cyllid Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 21.9 Dyddiad Agor:12/12/2019 Dyddiad Cau:19/12/2019 Rhif Cyfeirnod:2985

Dogfennau:

Rheolwr Cronfa Ddata - Prosiect BEACON

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 9 mis / Fixed term for 9 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:11/12/2019 Dyddiad Cau:17/12/2019 Rhif Cyfeirnod:2998

Dogfennau:

Cofrestrydd Cyfadran

Athrofa/Adran: Y Gofrestrfa Academaidd Graddfa Cyflog: 41,526 - 49,553 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 2 flynedd / Fixed term for 2 years Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:11/12/2019 Dyddiad Cau:17/12/2019 Rhif Cyfeirnod:3015

Dogfennau:

Swyddog Cyfadrannol

Athrofa/Adran: Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd Graddfa Cyflog: 23,067 - 25,941 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 15 Dyddiad Agor:07/12/2019 Dyddiad Cau:16/12/2019 Rhif Cyfeirnod:2946

Dogfennau:

Hyfforddwyr Personol

Athrofa/Adran: Gwasanathau Masnachol Cyflog (dwyieithog): 10.61 yr awr / per hour Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: 10 Dyddiad y Cyfweliad: 17 Ionawr / January 2020 Dyddiad Agor:06/12/2019 Dyddiad Cau:06/01/2020 Rhif Cyfeirnod:2921

Dogfennau:

Gweithwyr Fferm Cyffredinol - Llaethdy

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Cyflog (dwyieithog): 9.30 yr awr / per hour Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 39 Dyddiad y Cyfweliad: 20 Rhagfyr / December 2020 Dyddiad Agor:07/11/2019 Dyddiad Cau:17/12/2019 Rhif Cyfeirnod:2964

Dogfennau:

7 records found