Swyddi Gwag

Cofrestru

Mae creu cyfrif yn eich galluogi i wneud ceisiadau am swyddi, edrych ar y statws eich ceisiadau a chofrestru ar gyfer e-bost hysbysiadau swyddi.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair isod. Er mwyn helpu i gadw eich manylion yn ddiogel, mae angen i chi ddewis cyfrinair sy'n:

  • leiaf wyth nod o hyd.
  • Cynnwys o leiaf ddau gymeriad sydd ddim yn llythrennau’r wyddor.