Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Rheolwr Prosiect Cynorthwyol

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 27,285 - 32,548 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Mai 2019 / Fixed term to 31 May 2019 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 29.2 Dyddiad y Cyfweliad: 13 Awst / August 2018 Dyddiad Cau:31/07/2018 Rhif Cyfeirnod:2007

Dogfennau:

Gwyddoniydd Data Sr Cymru

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 33,518 - 38,833 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Medi 2019 / Fixed term to 31 September 2019 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 13 Awst / August 2018 Dyddiad Cau:31/07/2018 Rhif Cyfeirnod:2002

Dogfennau:

Cydymaith Ymchwil l-ddoethurol (Prosiect IMAJINE)

Athrofa/Adran: Gwleidyddiaeth Ryngwladol Graddfa Cyflog: 33,518 - 38,833 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 24 mis / Fixed term for 24 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 27 Gorffennaf / July 2018 Dyddiad Cau:15/07/2018 Rhif Cyfeirnod:2030

Dogfennau:

Tiwtor Iaith (Portiwgaleg-Brasil)

Athrofa/Adran: Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol Graddfa Cyflog: 22,214 - 24,983 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 9 mis / Fixed term for 9 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 3.6 Bydd angen asesiad ffitrwydd meddygol: Ie Dyddiad Cychwyn Ffafriol: Medi / September 2018 Dyddiad Cau:01/07/2018 Rhif Cyfeirnod:2021

Dogfennau:

Athro Dysgu Gydol Oes mewn Rwsieg (Aberystwyth)

Athrofa/Adran: Athrofa Addysg, Datblygu Proffesiynol a Graddedigion Cyflog (dwyieithog): 14.37 - 17.14 yr awr yn ogystal gwyliau blynyddol / 14.37 - 17.14 per hour plus annual leave Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 10 Medi 2018 / Week commencing 10 September 2018 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 17 Medi / September 2018 Dyddiad Cau:30/08/2018 Rhif Cyfeirnod:1916

Dogfennau:

5 records found