Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Darlithydd mewn Cyfrifiadureg (Addysgu ac Ysgolheictod)

Athrofa/Adran: Cyfrifiadureg Cyflog (dwyieithog): £36,261 y blwyddyn / per annum Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023 / Fixed term to 30 April 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 9 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:04/09/2019 Dyddiad Cau:02/10/2019 Rhif Cyfeirnod:2654

Dogfennau:

Darlithydd– Uwch-gynhyrchu Cyfryngau (Cyfrwng Cymraeg)

Athrofa/Adran: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Cyflog (dwyieithog): £36,261- £39,609 y flwyddyn / per annum Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023 / Fixed term until 30 April 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 8 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:03/09/2019 Dyddiad Cau:01/10/2019 Rhif Cyfeirnod:2679


Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg

Athrofa/Adran: Cyfrifiadureg Graddfa Cyflog: £36,914 - £40,322 y flwyddyn, £41,526 - £49,553 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 29 Hydref/October 2019 Dyddiad Agor:16/08/2019 Dyddiad Cau:30/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2807

Dogfennau:

Athro Celf (Darlunio Astudiaethau Natur)

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 12 Tachwedd / November 2019 Dyddiad Agor:07/08/2019 Dyddiad Cau:24/10/2019 Rhif Cyfeirnod:2477

Dogfennau:

Safonwr Gwyddoniaeth Dysgu Gydol Oes

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 01 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:06/08/2019 Dyddiad Cau:19/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2691

Dogfennau:

5 records found