Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cydymaith Ymchwil l-ddoethurol

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn Hyd: 1 Tachwedd / November 2020 - 30 Ebrill / April 2022 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: w/c 29 Mehefin / June 2020 Dyddiad Agor:21/05/2020 Dyddiad Cau:21/06/2020 Rhif Cyfeirnod:3153

Dogfennau:

Darlithydd Ffiseg a Pheirianneg Sbectrwm Radio

Athrofa/Adran: Adran Ffiseg Graddfa Cyflog: 36,914 - 40,322 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2021 / Fixed term to 31 July 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: 18 Mehefin / June 2020 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 1 Awst / August 2020 Dyddiad Agor:15/05/2020 Dyddiad Cau:11/06/2020 Rhif Cyfeirnod:3160

Dogfennau:

2 records found