Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Pennaeth ac Athro Ysgol Gwyddor Filfeddygol Aberystwyth

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 65,074 - 100,976 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 14 Ionawr / January 2020 Dyddiad Agor:29/10/2019 Dyddiad Cau:02/12/2019 Rhif Cyfeirnod:2931

Dogfennau:

Darlithydd mewn Addysg

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg Graddfa Cyflog: 36,914 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Goffennaf 2020 / Fixed term to 31 July 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 5 Rhagfyr / December 2019 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 23 Ionawr / January 2020 Dyddiad Agor:22/10/2019 Dyddiad Cau:21/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2905

Dogfennau:

Darlithydd mewn Imiwnoleg Gynhenid - Sr Cymru

Athrofa/Adran: Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 2 Rhagfyr / December 2019 Dyddiad Agor:18/10/2019 Dyddiad Cau:18/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2670


3 records found