Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Darlithydd Cyswllt mewn Gwneud Ffilmiau

Athrofa/Adran: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Bydd angen asesiad ffitrwydd meddygol: Ie Dyddiad y Cyfweliad: 7 Awst / August 2019 Dyddiad Agor:18/07/2019 Dyddiad Cau:31/07/2019 Rhif Cyfeirnod:2601

Dogfennau:

Hyfforddwr Iaith (Eidaleg)

Athrofa/Adran: Ieithoedd Modern Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 19 Mehefin 2020 / Fixed term to 19 June 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 7.3 Dyddiad y Cyfweliad: 2 Medi / September 2019 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 16 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:17/07/2019 Dyddiad Cau:19/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2652

Dogfennau:

Athro Dysgu Gydol Oes mewn Almaeneg

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 11 mis / Fixed term for 11 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 12 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:16/07/2019 Dyddiad Cau:28/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2690

Dogfennau:

Athro Dysgu Gydol Oes mewn Eidaleg

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn (pro rata) Cyflog (dwyieithog): 14.66 - 17.49 yr awr/ per hour Hyd: 11 mis/ months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 12 Medi/ September 2019 Dyddiad Agor:16/07/2019 Dyddiad Cau:28/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2750

Dogfennau:

Associate Lecturer in Filmmaking

Athrofa/Adran: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 7 Awst / August Dyddiad Agor:11/07/2019 Dyddiad Cau:31/07/2019 Rhif Cyfeirnod:2696

Dogfennau:

Darlithydd mewn Gwneud Ffilmiau

Athrofa/Adran: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Graddfa Cyflog: 36,261 - 39,609 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:11/07/2019 Dyddiad Cau:31/07/2019 Rhif Cyfeirnod:2697

Dogfennau:

Cydlynydd Prosiect - Ymchwilydd Cyswllt l-Ddoethurol

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Cyflog (dwyieithog): 34,189 yr flwyddyn / per year Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023 / Fixed term to 30 April 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: 21 Awst / August 2019 Dyddiad Agor:01/07/2019 Dyddiad Cau:04/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2638

Dogfennau:

7 records found