Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cynorthwyydd Ymchwil - Modelu Dosbarthu Rhywogaethau (ECHOES)

Athrofa/Adran: Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd Graddfa Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn Cyflog (dwyieithog): £38,547 Hyd: Cyfnod penodol hyd at 30 Mehefin 2023 / Fixed term to 30 June 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 23 Ebrill / April 2020 Dyddiad Agor:26/03/2020 Dyddiad Cau:16/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3072

Dogfennau:

1 x Cyfarwyddwr MBA Professiynol (Darlithydd)

Athrofa/Adran: Ysgol Fusnes Aberystwyth Graddfa Cyflog: £36,914 - £40,322 y flwyddyn, £41,526 - £49,553 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 13 Mai / May 2020 Dyddiad Agor:25/03/2020 Dyddiad Cau:22/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3165

Dogfennau:

Athro/Athrawes mewn Celf (Narbeth)

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Dyddiad y Cyfweliad: 28 Ebrill / April 2020 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 28 Awst / August 2020 Dyddiad Agor:18/03/2020 Dyddiad Cau:16/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3099

Dogfennau:

2 x Cyfarwyddwyr Meistr Gweithredol (Uwch Darlithydd/Darllenydd)

Athrofa/Adran: Ysgol Fusnes Aberystwyth Graddfa Cyflog: £52,560 - £59,135 y flwyddyn, £60,905 - £62,727 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 13 Mai / May 2020 Dyddiad Agor:16/03/2020 Dyddiad Cau:22/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3156

Dogfennau:

Athro/Athrawes mewn Datblygu Proffesiynol (Cyllid)

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: 12 mis / months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Dyddiad y Cyfweliad: 28 Ebrill / April 2020 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 28 Awst / August 2020 Dyddiad Agor:16/03/2020 Dyddiad Cau:09/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3073

Dogfennau:

Tiwtor Dysgu Cymraeg

Athrofa/Adran: Dysgu Cymraeg Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2021 / Fixed term to 31 July 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: Ebrill 2020 / April 2020 Dyddiad Agor:13/03/2020 Dyddiad Cau:31/03/2020 Rhif Cyfeirnod:3146

Dogfennau:

Darlithydd mewn Seicoleg

Athrofa/Adran: Seicoleg Graddfa Cyflog: £36,914 - £40,322 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: c. 7 Mai 2020 / c. 7 May 2020 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 1 Awst / August 2020 Dyddiad Agor:13/03/2020 Dyddiad Cau:19/04/2020 Rhif Cyfeirnod:2915

Dogfennau:

Cadair EH Carr mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Athrofa/Adran: Gwleidyddiaeth Ryngwladol Graddfa Cyflog: £63,923 - £99,191 y flwyddyn Cyflog (dwyieithog): £65,074 - £100,976 per annum Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: 21 Mai / May 2020 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 1 Medi / September 2020 Dyddiad Agor:12/03/2020 Dyddiad Cau:30/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3123

Dogfennau:

Pennaeth Adran (Gwleidyddiaeth Ryngwladol)

Athrofa/Adran: Gwleidyddiaeth Ryngwladol Graddfa Cyflog: £63,923 - £99,191 y flwyddyn Cyflog (dwyieithog): £65,074 - £100,976 per annum Hyd: 5 mlynedd o Medi 2020 i Awst 2025 / 5 years from September 2020 to August 2025 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Agor:12/03/2020 Dyddiad Cau:30/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3124

Dogfennau:

Cadair Woodrow Wilson mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Athrofa/Adran: Gwleidyddiaeth Ryngwladol Graddfa Cyflog: £63,923 - £99,191 y flwyddyn Cyflog (dwyieithog): £65,074 - £100,976 per annum Hyd: Ar gael o 1 Ionawr 2021 / Available from 1 January 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: 21 Mai / May 2020 Dyddiad Agor:12/03/2020 Dyddiad Cau:30/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3122

Dogfennau:

Tiwtor Ffracsiynol - Dysgu Cymraeg

Athrofa/Adran: Dysgu Cymraeg Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: 949 Dyddiad y Cyfweliad: Ebrill / April 2020 Dyddiad Agor:11/03/2020 Dyddiad Cau:31/03/2020 Rhif Cyfeirnod:3144

Dogfennau:

Darlithydd mewn Cyfrifiadureg

Athrofa/Adran: Cyfrifiadureg Graddfa Cyflog: £36,914 - £40,322 y flwyddyn, £41,526 - £49,553 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 24 Ebrill / April 2020 Dyddiad Agor:06/03/2020 Dyddiad Cau:14/04/2020 Rhif Cyfeirnod:2807

Dogfennau:

Tiwtoriaid Rhan-Amser - Dysgu Cymraeg

Athrofa/Adran: Dysgu Cymraeg Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan Gorffennaf 2021 / Fixed term to July 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos o 28 Ebrill 2020 / Week commencing 20 April 2020 Dyddiad Agor:21/02/2020 Dyddiad Cau:31/03/2020 Rhif Cyfeirnod:3116

Dogfennau:

Athro’r Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Athrofa/Adran: Adran y Gymraeg Graddfa Cyflog: £65,074 - £100,976 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 4 Mai / May 2020 Dyddiad Agor:20/12/2019 Dyddiad Cau:30/03/2020 Rhif Cyfeirnod:3013

Dogfennau:

14 records found