Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Swyddog Cyllid a Gweinyddol - Porthladdoedd Ddoe a Heddiw

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Cyflog (dwyieithog): 22,659 per annum pro rata Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023 / Fixed term to 30 April 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad Agor:19/07/2019 Dyddiad Cau:04/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2639

Dogfennau:

Rheolwr Gwasanaethau'r Gymraeg

Athrofa/Adran: Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg Graddfa Cyflog: 40,792 - 48,677 y flwyddyn Hyd: 36.5 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Agor:11/07/2019 Dyddiad Cau:25/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2683

Dogfennau:

Pennaeth Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus

Athrofa/Adran: Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus Graddfa Cyflog: 51,630 - 58,089 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 4 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:09/07/2019 Dyddiad Cau:12/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2764


Technegydd

Athrofa/Adran: Canolfan y Celfyddydau Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn Hyd: 36.5 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 6 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:09/07/2019 Dyddiad Cau:18/08/2019 Rhif Cyfeirnod:2687

Dogfennau:

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol

Athrofa/Adran: Adnoddau Dynol Graddfa Cyflog: 19,202 - 22,017 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 26 Gorffennaf / July 2019 Dyddiad Agor:08/07/2019 Dyddiad Cau:22/07/2019 Rhif Cyfeirnod:2702

Dogfennau:

5 records found