Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Gweinyddwr Cyllid BioArloesedd Cymru

Athrofa/Adran: Swyddfa Cyllid Graddfa Cyflog: 23,067 - 25,941 y flwyddyn Hyd: Cyfnod Penodol tan 30 Ebrill 2023 / Fixed Term to 30 April 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: w/c 4 Mai / May 2020 Dyddiad Agor:26/03/2020 Dyddiad Cau:23/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3142

Dogfennau:

Peiriannydd Proses (BEACON)

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Rhagfyr 2021 / Fixed term to 31 December 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: w/c 4 Mai / May 2020 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: Ebrill 2020 / April 2020 Dyddiad Agor:24/03/2020 Dyddiad Cau:23/04/2020 Rhif Cyfeirnod:3127

Dogfennau:

Lleoliad Gwaith (Addysg Uwch Cymru Brwsel)

Athrofa/Adran: AU Cymru - Swyddfa Brwsel Graddfa Cyflog: 17,651 y flwyddyn (pro rata) Hyd: 11 mis / months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 23 Ebrill / April 2020 Dyddiad Agor:11/03/2020 Dyddiad Cau:31/03/2020 Rhif Cyfeirnod:3107

Dogfennau:

3 records found