Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Aelod Ymgynghorol Canolfan y Celfyddydau

Athrofa/Adran: Canolfan y Celfyddydau Cyflog (dwyieithog): Non-remunerated Dyddiad Cau:15/07/2018 Rhif Cyfeirnod:2093

Dogfennau:

Technegydd (Bioleg Forol)

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 22,214 - 24,983 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod Penodol tan 31 Mawrth 2019 / Fixed term to 31 March 2019 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:25/06/2018 Rhif Cyfeirnod:1936

Dogfennau:

2 records found