Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Tiwtor Dosbarth - Hyfforddwr Nofio Personol x2

Athrofa/Adran: Canolfan Chwaraeon Cyflog (dwyieithog): Class Tutor 19.54 Personal Training 10.61 Hyd: 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: 5 hours annualised Dyddiad y Cyfweliad: 8th March 2019 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 25th March Dyddiad Cau:01/04/2019 Rhif Cyfeirnod:2513

Dogfennau:

Cyfrifydd Ariannol Cynorthwyol

Athrofa/Adran: Swyddfa Cyllid Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 3 mis / Fixed term for 3 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:31/03/2019 Rhif Cyfeirnod:2359

Dogfennau:

Hyfforddai Graddedig Cymorth Technegol TGCh (STUNET)

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Gwybodaeth Graddfa Cyflog: 17,079 - 18,688 y flwyddyn Hyd: 30/ 06 / 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:26/03/2019 Rhif Cyfeirnod:2527

Dogfennau:

3 records found