Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Swyddog Marchnata Ymchwil ac Arloesi

Athrofa/Adran: Ymchwil, Busnes ac Arloesi Graddfa Cyflog: 23,067 - 25,941 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Gorffennaf 2020 / Fixed term to 31 July 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 11 Rhagfyr / December 2019 Dyddiad Agor:12/11/2019 Dyddiad Cau:26/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2870

Dogfennau:

Swyddog Marchnata ac Ymgyrchoedd

Athrofa/Adran: Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr Graddfa Cyflog: 23,067 - 25,941 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Agor:08/11/2019 Dyddiad Cau:29/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2742

Dogfennau:

Cynorthwyydd Gweinyddol

Athrofa/Adran: Y Gofrestrfa Academaidd Graddfa Cyflog: 17,682 - 19,133 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 30 Dyddiad y Cyfweliad: 2 Rhagfyr / December 2019 Dyddiad Agor:06/11/2019 Dyddiad Cau:20/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2861

Dogfennau:

Rheolwr Effaith Ymchwil a Chyfathrebu

Athrofa/Adran: Y Gyfraith a Throseddeg Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / FIxed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 22 Dyddiad y Cyfweliad: 11 Rhagfyr / December 2019 Dyddiad Agor:06/11/2019 Dyddiad Cau:01/12/2019 Rhif Cyfeirnod:2912

Dogfennau:

Cynorthwyydd Gweinyddol

Athrofa/Adran: Y Gofrestrfa Academaidd Graddfa Cyflog: 17,682 - 19,133 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:04/11/2019 Dyddiad Cau:20/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2855

Dogfennau:

Swyddog Cymorth Academaidd

Athrofa/Adran: Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr Graddfa Cyflog: 23,067 - 25,941 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:30/10/2019 Dyddiad Cau:14/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2757

Dogfennau:

Rheolwr Prosiect RhPC

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Gwybodaeth Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 2 flynedd / Fixed term for 2 years Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 26 Tachwedd / November 2019 Dyddiad Agor:15/10/2019 Dyddiad Cau:17/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2841

Dogfennau:

2x Swyddog Denu Myfyrwyr

Athrofa/Adran: Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:14/10/2019 Dyddiad Cau:18/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2756


Pennaeth Marchnata, Dylunio a Rheoli Brand

Athrofa/Adran: Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr Graddfa Cyflog: 52,560 - 59,135 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:14/10/2019 Dyddiad Cau:18/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2739


Rheolwr Rhanbarthol

Athrofa/Adran: Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:14/10/2019 Dyddiad Cau:18/11/2019 Rhif Cyfeirnod:2727


10 records found