Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cynorthwyydd Ymyriadau Bwyd a Treialon Clinigol (Bwydydd Dyfodol)

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2021 / Fixed term to 30 April 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:06/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2319

Dogfennau:

Swyddog Cyllid a Gweinyddu Prosiect -GEOM

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn Hyd: until 31st August 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 1st October 2018 Dyddiad Cau:06/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2210

Dogfennau:

Swyddog Cyllid a Gweinyddu Prosiect Future Foods

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2021 / Fixed term to 30 April 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:06/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2206

Dogfennau:

Trio-Sci Cymru Cyd-gysylltwyr Gweithdai Gwyddoniaeth ac Allgymorth x2

Athrofa/Adran: Canolfan Ehangu Mynediad a Chynhwysiant Cymdeithasol Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn Hyd: 31/07/2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: 24 January 2018 Dyddiad Cau:13/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2293

Dogfennau:

4 records found