Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Arweinydd Tm Gwaith y Gwasanaethau Croeso

Athrofa/Adran: Canolfan y Celfyddydau Graddfa Cyflog: 17,682 - 19,133 y flwyddyn Cyflog (dwyieithog): 17,682 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 21 Chwefror / February 2020 Dyddiad Agor:27/01/2020 Dyddiad Cau:12/02/2020 Rhif Cyfeirnod:3025

Dogfennau:

Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth

Athrofa/Adran: Swyddfa'r Is-Ganghellor Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 6 Mawrth / March 2020 Dyddiad Agor:27/01/2020 Dyddiad Cau:26/02/2020 Rhif Cyfeirnod:3006

Dogfennau:

Rheolwr ar Ddyletswydd (Cyfnod Mamolaeth)

Athrofa/Adran: Canolfan Chwaraeon Graddfa Cyflog: 19,612 - 22,417 y flwyddyn (pro rata) Hyd: 9 mis / 9 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 20 Chwefror 2020 /. 20 February 2020 Dyddiad Agor:22/01/2020 Dyddiad Cau:09/02/2020 Rhif Cyfeirnod:3040

Dogfennau:

Pennaeth Marchnata, Dylunio a Rheoli Brand

Athrofa/Adran: Marchnata Byd-eang a Denu Myfyrwyr Graddfa Cyflog: 52,560 - 59,135 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Agor:20/01/2020 Dyddiad Cau:17/02/2020 Rhif Cyfeirnod:2739


Cyfrifydd Treth a Chyllid

Athrofa/Adran: Swyddfa Cyllid Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Agor:15/01/2020 Dyddiad Cau:29/01/2020 Rhif Cyfeirnod:2995

Dogfennau:

Ymarferydd Lles Arbenigedd Iechyd Meddwl

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 19 Chwefror 2020 / 19 February 2020 Dyddiad Agor:10/01/2020 Dyddiad Cau:09/02/2020 Rhif Cyfeirnod:3047

Dogfennau:

6 records found