Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cynorthwyydd Chwaraeon / Achubwr Bywyd x2

Athrofa/Adran: Canolfan Chwaraeon Graddfa Cyflog: 17,082 - 17,361 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: 50 Dyddiad y Cyfweliad: 27 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:13/09/2019 Dyddiad Cau:19/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2618

Dogfennau:

Swyddog Datblygu Busnes

Athrofa/Adran: Ymchwil, Busnes ac Arloesi Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Iona 2020/ Fixed Term until 31 January 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: w/c 30 Medi/ September 2019 Dyddiad Agor:04/09/2019 Dyddiad Cau:18/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2709

Dogfennau:

Swyddog Cyllid a Gweinyddu Prosiect -GEOM

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 23,067 - 25,941 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod Penodol Tan 31.01.2020/ Fixed Term Until 31.01.2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 1 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:03/09/2019 Dyddiad Cau:18/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2783

Dogfennau:

Swyddog Contractau Trosglwyddo Technoleg ac Eiddo Deallusol(Cyfnod Mamolaeth)

Athrofa/Adran: Ymchwil, Busnes ac Arloesi Hyd: Cyfnod penodol tan 7 Mehefin 2020/ Fixed term until 7th June 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: w/c 30 Medi/ September 2019 Dyddiad Agor:03/09/2019 Dyddiad Cau:17/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2619

Dogfennau:

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

Athrofa/Adran: Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 8 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:21/08/2019 Dyddiad Cau:23/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2792

Dogfennau:

Technegydd TG

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Gwybodaeth Graddfa Cyflog: 19,612 - 22,417 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 7-8 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:02/07/2019 Dyddiad Cau:26/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2719

Dogfennau:

6 records found