Swyddi Gwag

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

Athrofa/Adran
Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg
Graddfa Cyflog
34,804 - 40,322 y flwyddyn (pro rata)
Llawn Amser / Rhan Amser
Rhan Amser
Oriau Wythnosol
18.25
Dyddiad y Cyfweliad
8 Hydref/ October 2019
Dyddiad Agor
21/08/2019
Dyddiad Cau
23/09/2019
Rhif Cyfeirnod
2792
Dogfennau

Disgrifiad Swydd

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy'n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dymuno penodi cyfieithydd sydd ag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd yng Nghanolfan Gwasanaethau’r Gymraeg i ddarparu gwasanaeth cyfieithu testun i’r  Brifysgol ynghyd â chyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd o brif bwyllgorau’r Brifysgol a chyfarfodydd amrywiol eraill. Dyma gyfle cyffrous i unigolyn â phrofiad o gyfieithu gefnogi’r Brifysgol i weithredu’n ddwyieithog a chyflawni amcanion Safonau’r Iaith Gymraeg. Disgwylir i’r cyfieithydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu o’r Gymraeg i’r Saesneg ac o’r Saesneg i’r Gymraeg hefyd.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Rhodri Llwyd Morgan (rlm14@aber.ac.uk)

Cyf: CGG.19.2792

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.