Swyddi Gwag

GwaithAber

Athrofa/Adran
AberWorks
Llawn Amser / Rhan Amser
Rhan Amser
Dyddiad Agor
31/01/2017
Dyddiad Cau
31/01/2022
Rhif Cyfeirnod
1271

Disgrifiad Swydd

GwaithAber

Bwriad GwaithAber yw helpu myfyrwyr i ennill profiad gwaith ymarferol yn y Brifysgol.  Nod allweddol y cynllun yw gwella eich sgiliau a’ch hunanymwybyddiaeth er mwyn datblygu eich cyflogadwyedd. 

Pa fath o swyddi sydd ar gael?

Mae GwaithAber yn gyfle i fyfyrwyr ennill arian wrth ddysgu. Ceir cyfleoedd gwaith mewn amryw o adrannau o Arlwyo, gwaith gweinyddol, swyddogaethau Llysgenhadon a mwy.

Os bydd gwaith ar gael yn ystod tymor y Brifysgol, efallai y byddwch yn dewis gweithio hyd at 15 awr yr wythnos, gyda’r posibilrwydd am ragor o oriau gwaith yn ystod y gwyliau.  Bydd y cyflog yn ddibynnol ar y swydd.  Gall lleoliad y gwaith fod ar unrhyw un o gampysau’r  Brifysgol, gan gynnwys yr Hen Goleg. Gallwch ddewis derbyn gwaith sy’n cyd-fynd â’ch amserlen.

 GwaithAberWorks