Swyddi Gwag

Swyddi ym Mhrifysgol Aberystwyth

 

Byddwn yn derbyn ceisiadau trwy’r system e-recruiter yn unig i’r swyddi yma. Ni fydd unrhyw fath arall o geisiadau yn cael ei dderbyn. Os fydd angen y ffurflen cais mewn fformat gwahanol, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar hr@aber.ac.uk neu 01970 628555

 

Swyddi Cyfredol