Swyddi Gwag

Swyddi ym Mhrifysgol Aberystwyth

 

Byddwn yn derbyn ceisiadau trwy’r system e-recruiter yn unig i’r swyddi yma. Ni fydd unrhyw fath arall o geisiadau yn cael ei dderbyn. Os fydd angen y ffurflen cais mewn fformat gwahanol, cysylltwch ag Adnoddau Dynol ar hr@aber.ac.uk neu 01970 628555

 

Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal. Os hoffwch wneud cais trwy gyfrwng y Saesneg, gwnewch gais ar ein gwefan trwy gyfrwng y Saesneg.

 

Swyddi Cyfredol