Ystyriaeth Ymlaen Llaw a Swyddi Gwag Mewnol

Hidlo gan

Mae ceisiadau ar gyfer y swyddi gwag hyn trwy e-recriwtio yn unig. Ni fydd unrhyw fath arall o gais yn cael ei dderbyn. Os oes angen ffurflen gais mewn fformat gwahanol arnoch, cysylltwch hr@aber.ac.uk 01970 628555.

Rydym yn croesawu ceisiadau am unrhyw swydd wag yn Gymraeg neu Saesneg a bydd unrhyw gais a gyflwynir yn cael ei drin yn gyfartal. Os hoffech wneud cais trwy gyfrwng y Gymraeg, gwnewch gais ar ein gwefan cyfrwng Cymraeg.

Rydym yn croesawu ymgeiswyr o bob cefndir a chymuned ac yn arbennig, y rhai sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn ein gweithlu ar hyn o bryd. Mae hyn yn cynnwys ond nid yw'n gyfyngedig i ymgeiswyr DU, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ymgeiswyr ag anableddau, ac ymgeiswyr benywaidd.