Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cydymaith Ymchwil l-ddoethurol

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 34,804 - 40,322 y flwyddyn Hyd: 1 Tachwedd / November 2020 - 30 Ebrill / April 2022 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: w/c 29 Mehefin / June 2020 Dyddiad Agor:21/05/2020 Dyddiad Cau:21/06/2020 Rhif Cyfeirnod:3153

Dogfennau:

Swyddog Cyllid Campws Arloesi a Menter Aberystwyth

Athrofa/Adran: Swyddfa Cyllid Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 25.55 Dyddiad Agor:20/05/2020 Dyddiad Cau:03/06/2020 Rhif Cyfeirnod:2976

Dogfennau:

Darlithydd Ffiseg a Pheirianneg Sbectrwm Radio

Athrofa/Adran: Adran Ffiseg Graddfa Cyflog: 36,914 - 40,322 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 31 Gorffennaf 2021 / Fixed term to 31 July 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: 18 Mehefin / June 2020 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 1 Awst / August 2020 Dyddiad Agor:15/05/2020 Dyddiad Cau:11/06/2020 Rhif Cyfeirnod:3160

Dogfennau:

Cydlynydd Prosiect a Swyddog Ymgysylltu r Gymuned

Athrofa/Adran: Hanes a Hanes Cymru Graddfa Cyflog: 28,331 - 33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Mai / May 2020 - Chwefror / February 2022 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 0.4 CALI / FTE Dyddiad y Cyfweliad: 9 Mehefin / June 2020 Dyddiad Agor:15/05/2020 Dyddiad Cau:31/05/2020 Rhif Cyfeirnod:3187

Dogfennau:

4 records found