Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Darlithydd Cyswllt mewn Busnes a Rheolaeth x2

Athrofa/Adran: Ysgol Fusnes Aberystwyth Graddfa Cyflog: 26,829 - 32,004 y flwyddyn Hyd: 3 years Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau/ Week commencing 06/11/2017 Dyddiad Cau:24/10/2017 Rhif Cyfeirnod:1586


Darlithydd Cyswllt Mewn Seicoleg x2

Athrofa/Adran: Seicoleg Graddfa Cyflog: 26,829 - 32,004 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod Penoldol tan 1 o Fedi 2018 / Fixed term until 1 September 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 1 Tachwedd 2017 / 1 November 2017 Dyddiad Cau:19/10/2017 Rhif Cyfeirnod:1598


Gweinyddwr Prosiect IMAJINE

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 18,412 - 21,220 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penoldol tan 31 Rhagfyr 2021 / Fixed term until 31 December 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 16 Hydref / October 2017 Dyddiad Cau:05/10/2017 Rhif Cyfeirnod:1584


Rheolwr Dyletwsydd Bywyd Preswyl x2

Athrofa/Adran: Gwasanaethau'r Campws Graddfa Cyflog: 21,843 - 24,565 y flwyddyn Hyd: Hyd at 31 Gorffennaf 2018 / Until 31 July 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 5 Hydref 2017/ 5 October 2017 Dyddiad Cau:28/09/2017 Rhif Cyfeirnod:1327


Ymchwilydd Cyswllt l-Ddoethurol Strwythur Ecolegol

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Cyflog (dwyieithog): 33,518 y flwyddyn / per annum Hyd: Cyfnod penodol tan 3 Medi 2020 / Fixed term until 3 September 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 30 Hydref 2017/ 30 October 2017 Dyddiad Cau:18/10/2017 Rhif Cyfeirnod:1515


Cynorthwyydd Ymchwil l-ddoethurol - Rhyngweithiadau Planhigion-Microbau

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 32,958 - 38,183 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 18 mis / Fixed term for 18 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 18 Hydref / October 2017 Dyddiad Cau:09/10/2017 Rhif Cyfeirnod:1551


Swyddog Cyswllt Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 32,958 - 38,183 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod Penodol tan 30 o Orffennaf 2020 / Fixed term until 30 July 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 3 Hydref / October 2017 Dyddiad Cau:24/09/2017 Rhif Cyfeirnod:1572


Swyddog Cyswllt Alumni

Athrofa/Adran: Datblygu a Chysylltiadau Alumni Graddfa Cyflog: 21,843 - 24,565 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 6 Hydref / October 2017 Dyddiad Cau:25/09/2017 Rhif Cyfeirnod:1576


Swyddog Rhoddion Unigol

Athrofa/Adran: Datblygu a Chysylltiadau Alumni Graddfa Cyflog: 21,843 - 24,565 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 5 Hydref / October 2017 Dyddiad Cau:25/09/2017 Rhif Cyfeirnod:1580


Cyfarwyddwr Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth

Athrofa/Adran: Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol Graddfa Cyflog: 49,772 - 55,998 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:09/10/2017 Rhif Cyfeirnod:1455


Cynorthwyydd Ymchwil l-ddoethurol mewn Biowybodeg

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 32,958 - 38,183 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol hyd at 31 Mawrth 2020 / Fixed term to 31 March 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 4 Hydref / October 2017 Dyddiad Cau:25/09/2017 Rhif Cyfeirnod:1410


Ymarferydd Lles Arbenigedd Iechyd Meddwl

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Graddfa Cyflog: 32,958 - 38,183 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 30 (Dyddiadau tymor yn unig) / 30 (Term Time Only) Dyddiad y Cyfweliad: 9 Hydref 2017/ 9 October 2017 Dyddiad Cau:28/09/2017 Rhif Cyfeirnod:1268


12 records found