Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cynorthwyydd Chwaraeon / Achubwr Bywyd x2

Athrofa/Adran: Canolfan Chwaraeon Graddfa Cyflog: £17,082 - £17,361 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: 50 Dyddiad y Cyfweliad: 27 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:13/09/2019 Dyddiad Cau:19/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2618

Dogfennau:

Swyddog Datblygu Busnes

Athrofa/Adran: Ymchwil, Busnes ac Arloesi Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Iona 2020/ Fixed Term until 31 January 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: w/c 30 Medi/ September 2019 Dyddiad Agor:04/09/2019 Dyddiad Cau:18/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2709

Dogfennau:

Darlithydd mewn Cyfrifiadureg (Addysgu ac Ysgolheictod)

Athrofa/Adran: Cyfrifiadureg Cyflog (dwyieithog): £36,261 y blwyddyn / per annum Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023 / Fixed term to 30 April 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 9 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:04/09/2019 Dyddiad Cau:02/10/2019 Rhif Cyfeirnod:2654

Dogfennau:

Darlithydd– Uwch-gynhyrchu Cyfryngau (Cyfrwng Cymraeg)

Athrofa/Adran: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Cyflog (dwyieithog): £36,261- £39,609 y flwyddyn / per annum Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2023 / Fixed term until 30 April 2023 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 8 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:03/09/2019 Dyddiad Cau:01/10/2019 Rhif Cyfeirnod:2679


Swyddog Cyllid a Gweinyddu Prosiect -GEOM

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: £23,067 - £25,941 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod Penodol Tan 31.01.2020/ Fixed Term Until 31.01.2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 1 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:03/09/2019 Dyddiad Cau:18/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2783

Dogfennau:

Swyddog Contractau Trosglwyddo Technoleg ac Eiddo Deallusol(Cyfnod Mamolaeth)

Athrofa/Adran: Ymchwil, Busnes ac Arloesi Hyd: Cyfnod penodol tan 7 Mehefin 2020/ Fixed term until 7th June 2020 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: w/c 30 Medi/ September 2019 Dyddiad Agor:03/09/2019 Dyddiad Cau:17/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2619

Dogfennau:

Cyfieithydd gydag arbenigedd mewn Cyfieithu ar y Pryd

Athrofa/Adran: Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg Graddfa Cyflog: £34,804 - £40,322 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 8 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:21/08/2019 Dyddiad Cau:23/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2792

Dogfennau:

Ddarlithydd mewn Cyfrifiadureg

Athrofa/Adran: Cyfrifiadureg Graddfa Cyflog: £36,914 - £40,322 y flwyddyn, £41,526 - £49,553 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 29 Hydref/October 2019 Dyddiad Agor:16/08/2019 Dyddiad Cau:30/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2807

Dogfennau:

Athro Celf (Darlunio Astudiaethau Natur)

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 12 Tachwedd / November 2019 Dyddiad Agor:07/08/2019 Dyddiad Cau:24/10/2019 Rhif Cyfeirnod:2477

Dogfennau:

Safonwr Gwyddoniaeth Dysgu Gydol Oes

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: £28,331 - £33,797 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 01 Medi / September 2019 Dyddiad Agor:06/08/2019 Dyddiad Cau:19/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2691

Dogfennau:

Technegydd TG

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Gwybodaeth Graddfa Cyflog: £19,612 - £22,417 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 7-8 Hydref/ October 2019 Dyddiad Agor:02/07/2019 Dyddiad Cau:26/09/2019 Rhif Cyfeirnod:2719

Dogfennau:

11 records found