Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cynorthwy-ydd Arlwyo a Manwerthu

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Croeso Graddfa Cyflog: 14,767 - 15,052 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 20 Dyddiad y Cyfweliad: 18 Rhagfyr 2017/ 18 December 2017 Dyddiad Cau:10/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1625


Cynorthwy-ydd Cymorth Prosiect - Prifysgol Abertawe (lleoli yn Aberystwyth)

Athrofa/Adran: Adran Mathemateg Cyflog (dwyieithog): 10,793 - 12,143 (Pro Rata to 21,585 - 24,285 per annum) together with NEST benefits. Hyd: Mawrth 2018 / March 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 17.5 Dyddiad Cau:05/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1772


Cogydd / Rheolwr Brynamlwg

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Croeso Graddfa Cyflog: 18,412 - 21,220 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 11 Rhagfyr 2017/ 11 December 2017 Dyddiad Cau:03/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1683


Swyddog Cyllid a Gweinyddiaeth GO Wales

Athrofa/Adran: Gwasanaeth Gyrfaoedd Graddfa Cyflog: 18,412 - 21,220 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Mawrth 2019 / Fixed term to 31 March 2019 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 18.25 Dyddiad y Cyfweliad: 15 Ionawr / January 2018 Dyddiad Cau:07/01/2018 Rhif Cyfeirnod:1678


Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg

Athrofa/Adran: RPSC Marchnata Recriwtio Hyd: Cyfnod penodol hyd at 30 Medi 2018/ Fixed term until 30 September 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 18 Rhagfyr 2017/ 18 December 2017 Dyddiad Cau:07/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1524


Cydlynydd Rhaglennu Artistig

Athrofa/Adran: Canolfan y Celfyddydau Graddfa Cyflog: 18,412 - 21,220 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 0.75 CALl / 0.75 FTE Dyddiad y Cyfweliad: 19 Rhagfyr 2017/ 19 December 2017 Dyddiad Cau:06/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1654


Athro/awes Dysgu Gydol Oes i ddysgu Sbaeneg (Aberystwyth)

Athrofa/Adran: Athrofa Addysg, Datblygu Proffesiynol a Graddedigion Graddfa Cyflog: 26,829 - 32,004 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Awst 2018 / Fixed term to 31 August 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 17 Ionawr / January 2018 Dyddiad Cau:07/01/2018 Rhif Cyfeirnod:1467


Gweithwyr Fferm Cyffredinol - Llaethdy

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Cyflog (dwyieithog): Cyflogau Amaethyddol (Gweithiwr hyblyg) Gradd 2: 16,021 y flwyddyn / Agricultural Wages Board (Flexible Worker) Grade 2: 16,021 per annum Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 39 Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 4 Rhagfyr 2017 / Week Commencing 4 December 2017 Dyddiad Cau:26/11/2017 Rhif Cyfeirnod:1498


Datblygwr Cymwysiadau

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Gwybodaeth Graddfa Cyflog: 26,829 - 32,004 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 15 Rhagfyr 2017/ 15 December 2017 Dyddiad Cau:06/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1645


Uwch Arddangoswr

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 18,412 - 21,220 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penoldol tan y 24 o Fai 2018 / Fixed term until the 24 May 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn dechrau 11 Rhagfyr 2017 / Week commencing 11 December 2017 Dyddiad Cau:03/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1456


Ymarferydd Lles Arbenigedd Iechyd Meddwl neu Cwnsela

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Graddfa Cyflog: 32,958 - 38,183 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 30 Dyddiad y Cyfweliad: 11 Rhagfyr / December 2017 Dyddiad Cau:27/11/2017 Rhif Cyfeirnod:1725


Ymarferydd Lles Mentor Iechyd Arbennig

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Graddfa Cyflog: 32,958 - 38,183 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 25 adeg y tymor yn unig / 25 term time only Dyddiad y Cyfweliad: 13 Rhagfyr / December 2017 Dyddiad Cau:27/11/2017 Rhif Cyfeirnod:1722


Rheolwr Celfyddydau Gweledol (Curadur)

Athrofa/Adran: Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol Graddfa Cyflog: 32,958 - 38,183 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 14 Rhagfyr 2017/ 14 December 2017 Dyddiad Cau:03/12/2017 Rhif Cyfeirnod:1634


13 records found