Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cynorthwyydd Ymyriadau Bwyd a Treialon Clinigol (Bwydydd Dyfodol)

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2021 / Fixed term to 30 April 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:06/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2319

Dogfennau:

Athro Dysgu Gydol Oes mewn Celfyddyd Gwneud Ffilmiau Digidol

Athrofa/Adran: Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad Cau:13/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2340

Dogfennau:

Swyddog Cyllid a Gweinyddu Prosiect -GEOM

Athrofa/Adran: Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn Hyd: until 31st August 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 1st October 2018 Dyddiad Cau:06/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2210

Dogfennau:

Swyddog Cyllid a Gweinyddu Prosiect Future Foods

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2021 / Fixed term to 30 April 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:06/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2206

Dogfennau:

Trio-Sci Cymru Cyd-gysylltwyr Gweithdai Gwyddoniaeth ac Allgymorth x2

Athrofa/Adran: Canolfan Ehangu Mynediad a Chynhwysiant Cymdeithasol Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn Hyd: 31/07/2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Dyddiad y Cyfweliad: 24 January 2018 Dyddiad Cau:13/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2293

Dogfennau:

Cynorthwyydd Ymchwil Prosiect - GEOM

Athrofa/Adran: Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn Hyd: until 31st August 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 9/01/2019 Dyddiad Cau:16/12/2018 Rhif Cyfeirnod:2238

Dogfennau:

Cynorthwyydd Ymchwil - GEOM

Athrofa/Adran: Cyfadran Gwyddorau Daear a Bywyd Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn Hyd: until 31st August 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 9/01/2018 Dyddiad Cau:16/12/2018 Rhif Cyfeirnod:2239

Dogfennau:

Athro Dysgu Gydol Oes mewn Almaeneg

Athrofa/Adran: Athrofa Addysg, Datblygu Proffesiynol a Graddedigion Cyflog (dwyieithog): 14.66 - 17.49 yr awr / per hour Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 11 Ionawr / January 2019 Dyddiad Cau:03/01/2019 Rhif Cyfeirnod:2341

Dogfennau:

Athro Dysgu Gydol Oes mewn Rwsieg (Aberystwyth)

Athrofa/Adran: Athrofa Addysg, Datblygu Proffesiynol a Graddedigion Cyflog (dwyieithog): 14.66 - 17.49 yr awr / per hour Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 11 Ionawr / January 2019 Dyddiad Cau:03/01/2019 Rhif Cyfeirnod:1916

Dogfennau:

9 records found