Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol - Systemau

Athrofa/Adran: Adnoddau Dynol Graddfa Cyflog: £18,777 - £21,585 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 5 Mawrth / March 2018 Dyddiad Cau:27/02/2018 Rhif Cyfeirnod:1855


Athro/Athrawes Dysgu Gydol Oes i ddysgu Sbaeneg (Aberystwyth)

Athrofa/Adran: Athrofa Addysg, Datblygu Proffesiynol a Graddedigion Cyflog (dwyieithog): £14.37 - £17.14 yr awr yn ogystal â gwyliau blynyddol / £14.37 - £17.14 per hour plus annual leave Hyd: Cyfnod penodol am 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 9 Mai / May 2018 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 3 Medi / September 2018 Dyddiad Cau:25/04/2018 Rhif Cyfeirnod:1918


Athro Dysgu Gydol Oes mewn Rwsieg (Aberystwyth)

Athrofa/Adran: Athrofa Addysg, Datblygu Proffesiynol a Graddedigion Cyflog (dwyieithog): £14.37 - £17.14 yr awr yn ogystal â gwyliau blynyddol / £14.37 - £17.14 per hour plus annual leave Hyd: Cyfnod penodol hyd at 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: Lleaf swm o 20 awr y flwyddyn / Minimum 20 annualised hours Dyddiad y Cyfweliad: 9 Mai / May 2018 Dyddiad Cychwyn Ffafriol: 3 Medi / September 2018 Dyddiad Cau:25/04/2018 Rhif Cyfeirnod:1916


Cynorthwyydd Gweithrediadau Academaidd

Athrofa/Adran: Athrofa Addysg, Datblygu Proffesiynol a Graddedigion Graddfa Cyflog: £18,777 - £21,585 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 31 Rhagfyr 2018 / Fixed term to 31 December 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 8 Mawrth / March 2018 Dyddiad Cau:25/02/2018 Rhif Cyfeirnod:1728


Aelodau Annibynnol i’r Cyngor

Athrofa/Adran: Swyddfa'r Is-Ganghellor Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Dyddiad Cau:15/03/2018 Rhif Cyfeirnod:1915

Dogfennau:

Arweinydd Gweithwyr Fferm Cyffredinol - Defaid

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Cyflog (dwyieithog): Cyflogau Amaethyddol Gradd 3 / Agricultural Wages Board Grade 3: £17,623 y flwyddyn / per annum Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 39 Dyddiad y Cyfweliad: 12 Mawrth / March 2018 Dyddiad Cau:28/02/2018 Rhif Cyfeirnod:1769


Research Assistant (12 months contract)

Athrofa/Adran: Campws Cangen Mawrisiws Cyflog (dwyieithog): 264,000 MUR per annum Hyd: 12 Months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 26 February 2018 Dyddiad Cau:19/03/2018 Rhif Cyfeirnod:1912

Dogfennau:

2x Gweithwyr Fferm Cyffredinol - Llaethdy

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Cyflog (dwyieithog): £16,021 y flwyddyn / per annum Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 39 Dyddiad y Cyfweliad: 26 Chwefror / February 2018 Dyddiad Cau:28/02/2018 Rhif Cyfeirnod:1885


Modelwr ôl-ddoethuriaeth

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: £33,518 - £38,833 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Medi 2019 / Fixed term to 30 September 2019 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 20 Mawrth / March 2018 Dyddiad Cau:11/03/2018 Rhif Cyfeirnod:1821


Swyddog Ymchwiliol

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: £27,285 - £32,548 y flwyddyn Hyd: Cyfnod penodol am 12 mis / Fixed term for 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 23 Mawrth / March 2018 Dyddiad Cau:08/03/2018 Rhif Cyfeirnod:1695


Ymchwilydd Cyswllt “Hydrodynameg Ewynnau Gwlyb”

Athrofa/Adran: Adran Mathemateg Graddfa Cyflog: £33,518 - £38,833 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 9 Medi 2018 / Fixed term to 9 September 2018 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:04/03/2018 Rhif Cyfeirnod:1849


Ymarferydd Lles – Mentor Iechyd Arbennig

Athrofa/Adran: Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Graddfa Cyflog: £33,518 - £38,833 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 25 adeg y tymor yn unig / 25 term time only Dyddiad y Cyfweliad: 15 Mawrth / March 2018 Dyddiad Cau:04/03/2018 Rhif Cyfeirnod:1722


Rheolwr Celfyddydau Gweledol (Curadur)

Athrofa/Adran: Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a'r Celfyddydau Creadigol Graddfa Cyflog: £33,518 - £38,833 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 7 Mawrth / March 2018 Dyddiad Cau:22/02/2018 Rhif Cyfeirnod:1634


Rheolwr Rhoddion Mawrion

Athrofa/Adran: Datblygu a Chysylltiadau Alumni Graddfa Cyflog: £33,518 - £38,833 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad Cau:22/02/2018 Rhif Cyfeirnod:1743


Glanhäwr/Glanhäwraig Penwythnos x4

Athrofa/Adran: Gwasanaethau'r Campws Graddfa Cyflog: £15,417 y flwyddyn (pro rata) Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 8 Dyddiad Cau:04/03/2018 Rhif Cyfeirnod:1793


15 records found