Swyddi Gwag

Swyddi Cyfredol

Hyfforddwr Cynorthwyol: Y Ganolfan Geffylau

Athrofa/Adran: Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig Graddfa Cyflog: 16,146 - 16,766 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol hyd at 9 mis / Fixed term for 9 months Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 28 Medi / September 2018 Dyddiad Cau:25/09/2018 Rhif Cyfeirnod:2262

Dogfennau:

Swyddog Datblygu'r Gwyddorau

Athrofa/Adran: Canolfan Gwasanaethau'r Gymraeg Graddfa Cyflog: 27,830 - 33,199 y flwyddyn Hyd: 12 months Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 30 October / Hydref 2018 Dyddiad Cau:18/10/2018 Rhif Cyfeirnod:2169

Dogfennau:

20x Cynorthwyydd Dysgu Creadigol

Athrofa/Adran: Canolfan y Celfyddydau Graddfa Cyflog: 8.75 yr awr Llawn Amser / Rhan Amser: Rhan Amser Oriau Blynyddol: 12 Dyddiad y Cyfweliad: 9 Hydref / October 2018 Dyddiad Cau:30/09/2018 Rhif Cyfeirnod:2112

Dogfennau:

Gweinyddwr Cyllid Gweithrediadau UE

Athrofa/Adran: Ymchwil, Busnes ac Arloesi Graddfa Cyflog: 22,659 - 25,482 y flwyddyn (pro rata) Hyd: Cyfnod penodol tan 30 Ebrill 2021 / Fixed term to 30 April 2021 Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 25 Hydref / October 2018 Dyddiad Cau:15/10/2018 Rhif Cyfeirnod:2108

Dogfennau:

Darlithydd Diogelwch Rhyngwladol

Athrofa/Adran: Gwleidyddiaeth Ryngwladol Graddfa Cyflog: 36,261 - 39,609 y flwyddyn, 40,792 - 48,677 y flwyddyn Llawn Amser / Rhan Amser: Llawn Amser Oriau Wythnosol: 36.5 Dyddiad y Cyfweliad: 17/18 Hydref / October 2018 Dyddiad Cau:24/09/2018 Rhif Cyfeirnod:2099

Dogfennau:

5 records found