Swyddi Gwag

Cofrestru

Mae creu cyfrif yn eich galluogi i wneud ceisiadau am swyddi, edrych ar y statws eich ceisiadau a chofrestru ar gyfer e-bost hysbysiadau swyddi.

Rhowch eich cyfeiriad e-bost a chyfrinair isod. Er mwyn helpu i gadw eich manylion yn ddiogel, mae angen i chi ddewis cyfrinair sy'n:

  • leiaf wyth nod o hyd.
  • Cynnwys o leiaf ddau gymeriad sydd ddim yn llythrennau’r wyddor.

Fel rhan or broses recriwtio, mae'r Brifysgol yn casglu a phrosesu data personol syn ymwneud ac ymgeiswyr y swydd. Mae'r Brifysgol yn ymroddedig i fod yn dryloyw ynglŷn sut meant yn casglu ac yn defnyddio'r data, yn ogystal i rwymedigaeth i ddiogelu data o dan Reoliadau Gwarchod Data Cyffredinol newydd 2018. Edrychwch ar ein Datganiad Preifatrwydd yma Hysbysiad Preifatrwydd - Recriwtio .