Swyddi Gwag

Darlithydd Cyfrwng Cymraeg Mewn Troseddeg

Athrofa/Adran
Y Gyfraith a Throseddeg
Graddfa Cyflog
35,550 - 38,833 y flwyddyn (pro rata)
Hyd
Cyfnod Penodol 1 Chwefror 2018 31 Gorffennaf 2018 / Fixed term 1 February 2018 - 31 July 2018
Llawn Amser / Rhan Amser
Rhan Amser
Oriau Wythnosol
22
Dyddiad y Cyfweliad
29 Ionawr / January 2018
Dyddiad Cychwyn Ffafriol
1 Chwefror / February 2018
Dyddiad Cau
04/02/2018
Rhif Cyfeirnod
1826

Disgrifiad Swydd

Dymuna’r Brifysgol benodi darlithydd rhan-amser (0.6) i ddatblygu darpariaeth Gymraeg mewn Troseddeg yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth. Mae’r swydd yma yn cael ei ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Swydd dro dro yw hon gan ddechrau ar y 1 Chwefror 2018 tan 31 Gorffenaf 2018. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y ddarlithyddiaeth  yn unigolyn sydd wedi cwblhau, neu sydd bron â chwblhau, PhD mewn maes perthnasol; sydd â phrofiad o ddysgu mewn prifysgol; sy’n gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn annibynnol; ac yn gallu chwarae rhan cyflawn mewn dysgu israddegigion ac uwchraddeigion, denu myfyrwyr, a gwaith gweinyddol yn Ysgol y Gyfraith Aberystwyth.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o gymuned ehangach o staff academaidd yn Aberystwyth a thrwy Gymru sydd yn gweithio tuag at gyflawni nod y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o sicrhau statws llawn i’r Gymraeg fel cyfrwng ar gyfer addysg ac ymchwil o fewn y sector prifysgolion. Bydd gan y deiliad swyddogaeth gwreiddiol wrth gyflawni Cynllun Datblygu cenedlaethol y Coleg ar gyfer Troseddeg ac wrth helpu i gyrraedd y targedau a osodwyd yn y pwnc hwn ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg a niferoedd myfyrwyr sy’n dewis astudio yn Gymraeg.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu ag Nerys Fuller-Love neu nnf@aber.ac.uk.